Välkommen till

Föreningen Discgolf Nässjö

Föreningen Discgolf Nässjö bildades i september 2018, och vill främja discgolfsporten i stort, samt att starta och förvalta en discgolfbana i Nässjö, antingen i egen regi eller i samarbete med andra.

Sedan grundandet har vi arbetat tillsammans med Nässjö kommun för att bygga en discgolfbana med 18 hål i Lövhult.


Den 16/5 2020 invigdes Lövhults Discgolfbana!

Stöd vår förening genom att välja Föreningen Discgolf Nässjö i Gräsroten.

Guld-/hålsponsorer 2023

Hål 2

Hål 3

Ledningssystem JSC

Hål 4

Hål 6

Hål 7

Hål 9

Hål 10

Hål 11

Hål 12

Hål 13

Hål 14

Hål 15

Hål 16

Hål 17

Hål 18

Vill ert företag sponsra vår förening?

Läs mer om sponsring här

Köp dina discar och discgolftillbehör hos
Ace Run Discshop.

Köp dina discar och discgolftillbehör hos Discsport.