Discgolf

Discgolf, eller som det också kallas Frisbeegolf, är en social sport på stark frammarsch. I exempelvis Finland är nu antalet discgolfspelare fler än antalet som spelar traditionell bollgolf.

Grunder

Grunden i discgolf är att du ska spela banans hål på så få kast som möjligt. Kontrollera hur discen flyger genom att kasta med olika vinkel och olika hårt, och passera hålens hinder.

Spelregler i korthet

Se alltid till att hålet och intilligande vägar/stigar är fria från andra människor innan du kastar. I Lövhult gäller det framförallt på hål 4 och 10.

Kastordning

Lägen

Mer information om discgolf hittar på Svenska Discgolfförbundets webbplats.
Mer information om regler hittar på PDGA:s webbplats.