Sponsra Föreningen Discgolf Nässjö 2023

Föreningen Discgolf Nässjö erbjuder tre sponsorpaket för företag.

Vad använder vi pengarna till?

Sponsorpengar används till föreningens löpande arbete, vilket exempelvis är underhåll av vår discgolfbana. Det kan handla om att ta ner sly, rusta upp utkastplatser och korgar, etc.

Vi använder även pengar till inköp av låne-/uthyrningsdiscar, så att fler på ett smidigt sätt kan prova på vår sport.

Vi planerar att både besöka och låna ut discgolfkorgar och discar till skolor och fritidsverksamheter.

Vi kommer även att genomföra evenemang ”på stan” där folk får prova på discgolf. Till det tar vi fram visst marknadsmaterial.

Vad får ni ut av att sponsra Föreningen Discgolf Nässjö?

Under 2022 registrerades över 3500 rundor på Lövhults Discgolfbana i appen uDisc, för 2021 var motsvarande siffra nästa 4500. Dessutom uppskattas att ungefär hälften av alla spelade rundor inte registreras, vilket i så fall innebär ca 16000 spelade rundor under 2021 och 2022!

Kontaktkostnaden för en guld-/hålsponsor blir bara några öre, men framför allt stödjer ni en ny förening och en ny social friluftsaktivitet för alla åldrar i Nässjö.

Önskar ni sponsra eller bidra till föreningen på något annat vis?

Kontakta ordförande Jonas Gustavsson (info@discgolfnassjo.se eller 073-708 62 23).

Guld-/hålsponsor

  • Skyltplats vid utkast/tee för ”ert hål”.
  • Sticker/klistermärke med logga etc på ”er korg”.
  • Er logga, med länk till er webbplats, visas under rubriken ”Guld-/hålsponsorer” i större format på föreningens hemsida.
  • Vid föreningens större evenemang får ni kostnadsfritt ställa upp beachflaggor eller liknande intill samlingsplats/tävlingscentra.

5000 kr / tre säsonger (2023-2025)
+ tryckkostnad

Silversponsor

  • Er logga, med länk till er webbplats, visas under rubriken ”Silversponsorer” på föreningens webbplats.

1000 kr / säsong

Bronssponsor

  • Ert företagsnamn, med länk till er webbplats, visas under rubriken ”Bronssponsorer” på föreningens webbplats.

500 kr / säsong

Önskar ni sponsra eller bidra till föreningen på något annat vis?

Kontakta ordförande Jonas Gustavsson
info@discgolfnassjo.se eller 073-708 62 23.

Om Föreningen Discgolf Nässjö år 2023

Föreningen Discgolf Nässjö grundades i september 2018, och har sedan starten arbetat för att starta en discgolfbana i Nässjö kommun. Genom ett tätt samarbete med Nässjö kommun invigdes Lövhults discgolfbana i maj 2020.

Banan utgår från Motionsgården i Lövhult. De nio första hålen är placerade ”uppåt” eller nordväst från Motionsgården sett, det första hålet vackert placerat vid dammen. Hål 10-18 ligger på andra sidan om Motionsgården, utkastplatsen för hål 10 är på toppen av den gamla skidbacken och hål 18 spelas i området bakom St Valborgs kapell.

Terrängen i Lövhult gör att vår discgolfbana innehåller stora höjdskillnader, med hål som går både uppför och nedför, vilket ger en extra utmaning jämfört med många andra banor. Det är en bana där alla åldrar kan prova på discgolf, där både nybörjare och mer avancerade spelare kan spela och utvecklas.

Tävlingar

Redan under 2019 arrangerade Föreningen Discgolf Nässjö tävlingen Nässjö Open som en del i Smålandstouren. Tanken var att såklart att Nässjö Open 2019 skulle spelats i Nässjö, men då banbygget drog ut på tiden genomfördes tävlingen i Vetlanda.

Nässjö Open 2020 var den första tävlingen på hemmaplan när den gick av stapeln den 29/8 2020, med knappt 70 deltagare. 2022 hade samma tävling ca 130 deltagare. Under 2023 kommer vi åter arrangera Nässjö Open, samt en ren damtävling i Nässjö Ladies Discgolf Challenge .

Utöver de större PDGA-sanktionerade tävlingarna kommer vi ha två tillfällen per vecka där alla som vill spelar en runda tillsammans.

Träningar

Under 2023 planerar Föreningen Discgolf Nässjö att starta upp träningsgrupper för de som vill bli bättre discgolfspelare. Fokus kommer att ligga på barn och ungdomar, även om andra också är välkomna. Föreningen har en discgolfinstrukör som är certifierad av Svenska Discgolfförbundet, som kommer att hålla i träningarna.