Styrelsen

Föreningen Discgolf Nässjös styrelse för verksamhetsåret 2022 består av

Ordförande: Jonas Gustavsson

Kassör: Andreas Gustavsson

Sekreterare: Daniel Holst

Ledamot: Frida Sandin

Ledamot: Petronella Dahlsten

Ledamot: Mika Hedgaard

Ledamot: Henrik Kensén