Styrelsen

Föreningen Discgolf Nässjös styrelse för verksamhetsåret 2021 består av

Ordförande: Henrik Kensén

Kassör: Andreas Gustavsson

Sekreterare: Daniel Holst

Ledamot: Jonas Gustavsson

Ledamot: Mika Hedgaard