Lövhults Discgolfbana

Strax utanför Nässjö finns friluftsområdet Lövhult. Här har Föreningen Discgolf Nässjö tillsammans med Nässjö kommun byggt en discgolfbana.

Banan invigdes lördag 16/5 2020.

Aktuell banstatus

Senaste uppdatering: 2021-04-05

Hål 1: Lite blött i gräset

Stigen mellan hål 2 och 3: Lerigt. Överväg spelordningen 1-3-4-2-5 för att inte behöva gå i leran.

Hål 5: Föreningen har grävt diken som förhoppningsvis kan avhjälpa det blöta området strax före korg. Det går att gå torrskodd.

Hål 6: Föreningen och kommunen gräver/har grävt diken för att avhjälpa det blöta. Det går att gå torrskodd.

Hål 7: Till viss del blött. Kommer att torka upp så småningom.

Hål 16: Till viss del blött. Kommer att torka upp så småningom.

HÅLkartor

Guld-/hålsponsorer 2021

Hål 1

Hål 2

Hål 3

Hål 6

Hål 10

Hål 11

Hål 14

Hål 15

Hål 16

Hål 17

Hål 18

Vill ert företag sponsra vår förening?

Läs mer om sponsring här